Karavan

Obytný přívěs pro 4 osoby - Musketeer Super Sprite 

Reality SASME Vám nabízí k pronájmu lehký a dobře ovladatelný obytný přívěs - karavan.
Karavan má prostorné spaní, které je řešeno formou dvou rozkládacích sezení vhodné pro 4 dospělé osoby.

Technická data:

celková délka 600 cm
celková šířka  215 cm 
celková výška 241cm 
celková váha 1060kg
rozměry lůžek 199x139cm + 199x136cmCeník:

období: od - do: Kč/den:
vedlejší sezóna 1.4. - 22.6.2014    +  8.9. - 31.10.2014      800,- 
hlavní sezóna 23.6. - 7.9.2014 1000,-
zimní sezóna 1.11.2013  - 31.3. 2014 500,-
     
  Vratná kauce činí 5000,- Kč.    
 


Výbava:

· podvozek AL-KO se stabilizátorem, připojení 13pólovou zástrčkou
· zámek spojovacího zařízení proti nechtěnému zapřažení
· rozvod 12V, 230V
· 3 plotýnkový nerez vařič a dřez 
· lednice elektolux 12V, 230V
· topení trumatic na plyn s rozvodem teplého vzduchu s oběhem
· nádrž na pitnou vodu 20l, odpadní nádrž 20l
· umyvadlo s bateríí, WC
· ohřívač vody se zásobníkem 6l a rozvodem teplé vody (pouze na 230V)
· podvozek AL-KO se stabilizátorem, připojení 13pólovou zástrčkou
· zámek spojovacího zařízení proti nechtěnému zapřažení
· rolety, moskytiéry
· velké úložné prostory
· rezervní koloVšeobecné podmínky:
 
1.   Pronajímatel je povinen předat karavan v řádném technickém stavu, s platnými doklady a příslušenstvím dle předávacího protokolu. 
2.   Nájemce je povinen táhnout karavan rychlostí maximálně 80 km za hodinu odpovídajícím vozidlem a pouze řidič s příslušným řidičským oprávněním. 
3.   Nájemce nesmí přenechat karavan do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost. 
4.   Nájemné a vratná kauce se platí vždy při vyzvedávání karavanu. Kauce činí  5000,- Kč. 
5.   K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti - řidičský průkaz skupiny B (B+E) a OP nebo pas . 
6.   Karavany se předávají první den půjčení (při převzetí po 18.00 hod. se tento den nezapočítává do celkové ceny půjčovného) a vrací se v den ukončení pronájmu nejpozději do 17.00 hod., přičemž minimální půjčovné je za 2 dny.  edodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každých započatých 24 hodin. Tato částka bude odečtena ze složené kauce. 
7.   Při převzetí karavanu je nutné počítat s cca 30-60 minutami nutnými k seznámení se zařízením a obsluhou karavanu a stejně tak je nutné počítat s časovou rezervou cca 20-30 min. i při vrácení karavanu. 
8.   Nájemce přebírá a vrací karavan uklizený a vyčištěný (včetně vyprázdněné odpadní nádrže a WC). Při vrácení nevyčištěného vozu účtujeme 500,- Kč, při silném znečištění (bláto, olej, písek, lepidlo, barvy apod.) až 3.000,- Kč, které budou odečteny z kauce. 
9.   Nájemce pečuje o to, aby na karavanu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání karavanu a spotřebičů dle návodů v tištěné podobě v každém karavanu. V prostoru karavanu je zakázáno kouřit, používat otevřený oheň, používat WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie. 
10. Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámků dveří a klapek, uzavřením oken), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru. 
11. Nájemce je povinen v případě poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus) nebo poškození jiné věci karavanem, přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události a pořídit fotodokumentaci pro pojišťovnu. 
12. V rámci povinného ručení je sjednána asistenční služba, např. oprava karavanu a jeho odtažení do nejbližšího servisu (na tažné vozidlo se toto nevztahuje). V případě poruchy karavanu je nájemce povinen poskytnout pronajímateli informace a spolupracovat na vyřešení problému. 
13. Havarijní pojištění je sjednáno s 5% spoluúčastí zákazníka, minimálně však 5000,-Kč. Částka dle výše škody bude v případě pojistné události uhrazena z kauce. 
14. V případě poškození karavanu nebo zapůjčeného příslušenství (nevztahující se na havarijní pojištění) účtujeme úhradu v plné výši, která bude odečtena z vratné kauce. V tomto případě si pronajímatel vyhrazuje právo pozdržet vyplacení vratné kauce až do doby uvedení věci do původního stavu. 
15. Za ztrátu dokladů či klíčů od karavanu bude účtována smluvní pokuta 2.000,-Kč.